AMATEM Kliniği Hasta Kabul Şartları

Poliklinik takipleri süresince yeterli düzelme sağlayamayan ve tedavi motivasyonu iyi olan alkol ve madde bağımlıları yatarak tedavi programına alınabilirler.

Yatış işlemleri yapılacak olan hastaların servisteki görev ve sorumluluklarını üstlenebilmeleri  servis kurallarına uyum sağlamaları gerekmektedir.

Programı tamamlamasına engel olacak sorunu (mahkeme, sınav, iş, banka vb.) olmamalıdır

Arkadaş, kardeş, tanıdık vb. kişiler aynı tedavi döneminde servise kabul edilmezler.

Hastaların en az 28 gün yatarak tedavi görmesi beklenir.

Bir Cevap Yazın