Amatem

Alkol, reçeteli ya da yasadışı uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kötüye kullanımı ve bağımlığı giderek artmakta ve haber78halk sağlığı sorununa dönüşmektedir. Hastanemiz A giriş kapısında kendi binasında hizmet vermekte olan AMATEM polikliniği madde kötüye kullanımı ve bağımlılığını sonlandırma, yaşamları üzerindeki kontrollerini yeniden ellerine alma ve kayıplarını yeniden kazanmayı isteyen kişilere çok yönlü destek sunmaktadır
Polikliniğe başvuran hastalarda her kişide kendine özgü olan sorunun belirlenmesi, ihtiyaçların saptanması kişilerin tedavi açısından motivasyonlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi tedavi ve terapi için esnek stratejiler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayıklığın sürdürülmesi için hem hastanın katkısının sağlanması hemde terapi hizmetlerinin sunumu planlanır. Gerektiği durumlarda hasta yatarak tedavi birimi programlarına yönlendirilir. Tedavi ekibini alanında deneyimli psikiyatristler, psikologlar, psikiyatri hemşireleri ve rehabilitasyon ekibi oluşturur.

Amatem – Alkol – Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi
1983 yılından itibaren alkol ve madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmeti veren ve bu konuda araştırmalar yapan bir merkez olan AMATEM, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin içinde ayrı binada bulunan bir servisidir ve AMATEM’e sadece alkol veya madde kullanım sorunları olanlar kabul edilmektedir.

Fiziksel Özellikleri
AMATEM ülkemizin alkol ve madde bağımlılığı tedavisi ve araştırmaları konusunda en büyük resmi psikiyatri birimidir. 4 katlı binada, 100 yatak kapasitesindedir. Yoğun bakım, alkol ve madde yoksunluk tedavisi (detoksifikasyon), alkol-madde kullanımına bağlı psikoz ve 28 günlük psikoterapi programı uygulayan servisleri bulunmaktadır.
AMATEM’de, 2 poliklinik odası, 4 grup psikoterapisi odası, 1 eğitim salonu, 1 aletli spor odası, 6’sı yoğun bakım olmak üzere 20 yataklı müşahade bölümü, kütüphane, 5 çok amaçlı salon ve 2 veya 4 yataklı hasta odaları bulunmaktadır. Rehabilitasyon çalışmaları için bir bağevi, tenis ve bilardo masaları, voleybol sahası ve tenis kortu vardır.

Görevlilersivas-amatem-acilisa-hazirlaniyor
AMATEM, 1 klinik şefi, 6 psikiyatri uzmanı, 1 aile hekimi, 7 asistan doktor, 5 psikolog, 35 hemşire, 5 sağlık memuru, 2 spor öğretmeni, 26 personel ve 7 güvenlik görevlisinden oluşan kadro ile hizmet vermektedir. Yurtdışında alkol ve madde bağımlılığı konusunda eğitim alarak bu konuda uzmanlaşmış ekip ile hizmet verilmektedir.

Nasıl Muayene Olunur?
AMATEM’ de zorunlu değil, gönüllü olarak başvuranlara yönelik bir hizmet sunulmaktadır. Bu nedenle polikliniklere başvuru sırasında kişilerin alkol veya madde kullanmamış olması veya alkol-madde etkisinde olmaması ve kendi isteğiyle tedaviye karar verdiğini bildirmesi önemlidir. Sosyal güvencesi olanlar (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Yeşil Kart, SSK, 2002 kartlı, sosyal dayanışma fonu) ücretsiz olarak tedavi edilir. İlk muayeneden sonra hastanın durumuna göre tedavi; ayaktan veya yatarak tedavi planlanır. Acil yatış kararı verilen hastalar sıra beklemeksizin muayene sonrası hemen yatarak tedaviye alınırlar. Acil olmayan ancak tedavi için uygun görülen hastaların yatışı için randevu verilir. Bağımlılık tedavisinde başvuran kişilerin, verilen randevuya gelmesi, tedavi protokolune uyması ve tedavi motivasyonu, tedavinin başarısı için önemli unsurlardan biridir.

Nasıl tedavi Uygulanır?
AMATEM’de yatarak veya ayaktan tedavi olunabilir. Tedavinin ilk aşamasında alkol veya madde kullanımının kesilmesine bağlı olan yoksunluk bulguları tedavi edilmektedir. Bu aşamada ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Daha sonra ise alkol veya maddeye tekrar başlamamaya yönelik psikoterapi programı bulunmaktadır. Bu psikoterapi programı hastanede yatarak 28 gün sürmektedir. Ayrıca ayaktan da devam edilen psikoterapi programı bulunmaktadır. Genel olarak bilişsel-davranışcı terapi, psikodrama ve etkileşim grupları şeklinde sürdürülen psikoterapi seanslarına ek olarak bilinçlendirme amaçlı toplantılar yapılmakta, ayrıca hastaların yakınlarına yönelik aile toplantıları da düzenlenmektedir. Hastaların hastaneden çıktıktan sonra da ayaktan tedaviye devam etmeleri önerilmektedir. Yatarak tedavi sırasında, tedavi ortamı oluşturmak için bazı kurallar uygulanmaktadır. Sabah yürüyüşleri, günaydın toplantıları, sosyal aktiviteler, bireysel görüşmeler, gevşeme egzersizleri tedavi programı içinde önemli yer tutmaktadır. Psikoterapi programları süresince de gerekirse ilaç tedavilerine devam edilmektedir.

Alkol ve Made Bağımlılığını Önleme Çalışmaları
AMATEM’in alkol ve madde bağımlılığını önleme amacıyla öğrencilere, ailelere ve hekimlere yönelik eğitim programları vardır. Konferanslar ve broşürler ile önleme çalışmaları da sürdürülmektedir.boylam-amatem-4-480x240

Eğitim Birimi Olarak Amatem
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve İstanbul’da başka hastanelerde çalışan psikiyatri, nöroloji ve aile hekimliği asistanları, uzmanlık eğitimlerinin bir bölümünü AMATEM’de yaparak bu konuda bilgi ve deneyim kazanır, araştırmalar yapar veya tezler hazırlar. Ayrıca ülkemizde başka şehirlerdeki alkol madde bağımlılığı merkezlerinde çalışan doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireler gerektiğinde AMATEM’de bilgi ve görgülerini artırmak için işbirliği yaparlar.

Araştırma Merkezi Olarak Amatem
AMATEM bağımlılıkla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Elde edilen veri ve sonuçlar ulusal veya uluslararası kongre ve dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca; yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurumlarla bağlantı kurmakta, işbirliği sürdürülmektedir.

Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi
Okullara yönelik, uyuşturucu maddeler ve bağımlılığı önleme amacı olan bu programda, her okulda konu hakkında bilgili bir eğitici yetiştirerek, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin eğitilmesi, sürekli koordinasyon ve iletişimin sağlanması, AMATEM ile okullar arasında işbirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Pratisyen Hekimlerin Eğitimi
Bu programda, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda pratisyen hekimlerin eğitilmesi ve erken tanıya varabilmesi, danışmanlık yapabilmesi, acil müdahaleler için gerekli bilgi edinmesi ve koruyucu çalışmalara katılması hedeflenmiştir.

Reorganizasyon Çalışmaları
1983 yılında bilimsel, çağdaş, modern ve standart yapılanmanın sağlanarak tedavi ve önleme programının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; 1995 yılında psikososyal tedavi programı, ayaktan tedaviye ağırlık verilerek tedavi edilenlerin sağlık durumlarının izlenmesi, hasta izleme programı (follow-up) ve detoksifikasyon ünitesindeki tedavi programının gözden geçirilmesi, yoğun bakım ünitesinin yeni araç ve gereçler ile güçlendirilmesi, genel tıbbi bakım için kadronun desteklenmesi, toksikoloji laboratuarının ayrı bir ünite olarak modernize edilmesi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler (UNDCP), Drug Enforcement Agency (DEA) ile bağlantı kurulmuştur.

Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Danışma Hattı
Tel (0212) 660 00 26
AMATEM Bilgi Danışma Hattı, uyuşturucu madde ve bağımlılık ile ilgili tüm soru ve sorunlara yanıt vermek üzere hazırlanmış yardım ve bilgilendirme hizmetidir.
Bu telefon hattına, uyuşturucu madde ve bağımlılık ile ilgili sorunları ve soruları olan herkes başvurabilir. Telefon eden kişilere isim, adres gibi kimliklerini açıklayıcı herhangi bir bilgi sorulmadan, sorularına yanıt bulunmaya çalışılmaktadır. Uyuşturucu madde ve bağımlılık, toplumda rahatça konuşulabilen ve açıklanabilen bir konu değildir. Bu nedenle insanların kimlikleri sorulmaksızın bu konuda daha rahat konuşabileceği ve onlara yardımcı olunabileceği düşüncesi ile bu hat kurulmuştur. Konu ile ilgili sorular, canlı olarak yanıtlanmaktadır.
Danışma hattı, hafta içi mesai saatleri içinde hizmet vermektedir.
Tel (0212) 660 00 26

Bir Cevap Yazın