Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı

Türkiye Cumhuriyeti
Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu
Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı
2016-2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
2
1. Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğinin Önlenmesi
Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası
boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek
Hedefler:
1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Kara, Hava, Deniz ve Posta/Kargo
yolu ile Sınırlardan ve gümrük
kapılarından uyuşturucu maddelerin
ülkemize girişi, çıkışı ve transitinin
engellenmesi
1.1. Gümrük kapılarının
modernizasyon ile fiziki, teknik, insan
kaynağı, araç ve yönetim kapasiteleri
açısından güçlendirilmesi çalışmalarına
devam edilmesi
1.2. Uyuşturucu madde tespitine
yönelik yardımcı ekipman kapasitesinin
ve kalitesinin artırılması
1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(GMGM)
1. İçişleri Bakanlığı
2. Ulaştırma,
Haberleşme ve
Denizcilik Bakanlığı
3. Milli Savunma
Bakanlığı
2. Uyuşturucunun yurt içinde
nakledilmesi ve satışının engellenmesi
2.1. Sokak bazlı mücadele için
Narkotimlerin sayı ve etkinliği artırılarak
81 ilde faaliyete geçmesinin sağlanması
2.1.1. Sokak bazında
mücadelenin sosyal boyutu ile
2.1. İçişleri Bakanlığı
(EGM-UMDB)
2.1.1.İçişleri Bakanlığı(EGMUMDB)
1. UMK Üyesi
Bakanlıklar
2. Maliye Bakanlığı
3. Kalkınma Bakanlığı
4. Gümrük ve Ticaret
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
3
ilgili çalışmaların yapılması
2.2. Kamu personeline yönelik
uyuşturucu ile mücadelede sokak bazında
mücadele dahil, ödül mekanizmasının
güçlendirilmesi
2.3. Tüm kolluk birimlerinin; fiziki,
teknik, insan kaynağı, araç ve yönetim
kapasitesi açısından güçlendirilmesi
2.4. Metruk binaların yıkımının
sağlanması
2.5. Bilişim yoluyla uyuşturucu
ticaretinin önlenmesi
2.6. Yurtiçi kargolama şartlarının gözden
geçirilmesi
2.7. İletişim şirketlerinin hat satışlarını ve
başka yerlerden alınan hatların TİB’e
2.2. İçişleri Bakanlığı
2.3.İçişleri Bakanlığı(EGM, JGK,
Sahil G.K) Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı(GMGM)
2.4. İçişleri Bakanlığı
(MİGM)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2.5. Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı (BTK)
2.6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
2.7.Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı (BTK)
Bakanlığı
5. İçişleri Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
4
bildiriminin hızlandırılması
2.8. İhbar mekanizmalarının
güçlendirilmesi
2.8. İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(GMGM)
3. Uyuşturucu suç soruşturmalarında
örgütün tüm unsurlarını deşifre etmeye
yönelik suç öncesi ve suç sonrası
çalışmalara ağırlık verilmesi
3.1. Suç istihbarat analizi çalışmalarına
yeni teknolojik gelişmelerden istifade
edilerek hız verilmesi
3.2. Kolluk görevlilerine yönelik
muhbir yönetimi ve gizli soruşturmacı
eğitimlerinin düzenlenmesi
3.1.İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K)
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı(GMGM)
3.2. İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(GMGM)
4. Kolluk birimleri ve diğer ilgili
kurum/ kuruluş arasındaki işbirliğinin
ve bilgi paylaşımının arttırılması
4.1. Kolluk birimleri arasındaki gerek
operasyonel gerekse bilgi ve tecrübe
değişimi kapsamında karşılıklı ve/veya
ortaklaşa eğitim faaliyetleri çalıştaylar,
operasyon ve çalışma toplantılarının
gerçekleştirilmesi
4.2. Polis Kriminal, Jandarma Kriminal
ve Adli Tıp laboratuvarları tarafından
4.1. İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(GMGM)
4.2. İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
5
tespit edilen uyuşturucu madde
profillerinin paylaşılması amacıyla bilgi
ağının kurulması
4.3. Yakalanan uyuşturucu maddelerin
saflık derecelerinin belirlenmesinde
kullanılacak standart maddelerin
ülkemizde TÜBİTAK gibi yetkili
birimlerce sentezlenmesi bu amaçla
gerekli teknik cihazların üretiminin
sağlanması
Adalet Bakanlığı
(ATK)
4.3.Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı (TÜBİTAK)
5. Reçeteli uyuşturucu ilaçlara
ulaşılabilirliğinin kontrol altına
alınması
5.1. Elektronik Renkli Reçete Sistemi
kurulması
Sağlık Bakanlığı
(TİTCK)
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
(SGK)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
6
2. Toplumun Uyuşturucu İle Mücadeleye Katılımı
Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Hedefler:
1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek hedef gruplara
yönelik yaygınlaştırmak
2. Uyuşturucu talebi özellikli yerlerde (eğitim, barınma, vb.) engellenecek, gerekli kişilerde tedavi desteklenecek ve sosyal uyuma
dahil edilecek
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Toplumun bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi ve
mücadelede aktif rol
almalarının sağlanması
1.1.Toplum genelinde bağımlılıkla mücadele
eğitimlerinin verilmesi
1.2. Uyuşturucuyla mücadelede Gönüllülük
Programlarının Oluşturulması
1.2.1. Toplumda bağımlılıkla
mücadele eğitimini almış bireyler
arasından gönüllülerin belirlenmesi
1.2.2. Seçilen bu kişilere
“Uyuşturucuyla Mücadelede
Gönüllülük Programı” kapsamında
eğitimlerin verilmesi
1.1. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2.1. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2.2. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Tüm UMTK Üyesi
Kurumlar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
7
1.2.3. “Uyuşturucuyla mücadelede
Gönüllülük Programı” kapsamında
hedef grupların desteklenmesi
1.2.3.1 Bağımlılar
1.2.3.2. Bağımlı aileleri
1.2.3.3. Koruma amaçlı olarak
uyuşturucuyla hiç tanışmamış kitle
1.2.3.4. Cezaevi hükümlü ve
tutukluları
1.2.3.5.Denetimli serbestlik
kapsamındaki kişiler
1.3. Mahalle ve sokak bazında halkın
duyarlılığının artırılması, uyuşturucu
kullanımı ve satışı gibi durumlara yönelik
gözlemlerin ilgili mercilere bildirilerek yaşam
alanlarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi
1.2.3. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2.3.1. Sağlık Bakanlığı
1.2.3.2. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
1.2.3.3. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.2.3.4. Adalet Bakanlığı
1.2.3.5. Adalet Bakanlığı (DS)
1.3. İçişleri Bakanlığı
(EGM)
1.2.3.1. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
1.2.3.2. Sağlık
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
8
1.3.1. Güvenli ve sağlıklı yaşam
alanlarının oluşturulması için birlikte
çalışılacak grupların sürece aktif
katılımlarının sağlanması
1.3.1.1 Sokakta çalışan meslek mensupları
1.3.1.2. Apartman görevlisi, Site Güvenlik
görevlisi, bahçıvan vb.
1.3.1.3. Belediye Temizlik İşçileri
1.3.1.4. Eski kullanıcı ve satıcılar
1.4. Tedavi ve Rehabilitasyon aşamasında
olan kişi ve yakınlarına, destek olması
sağlanacak grupların sürece aktif olarak
katılımlarının sağlanması
1.4.1. Eski kullanıcı ve satıcılar
1.4.2. Gönüllü işyeri sahipleri
1.5. Ülke genelinde görev yapan antrenörlerin
“Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık
Eğitimleri” nin tamamlanması
1.3.1. Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
1.3.1.1. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
1.3.1.2. İçişleri Bakanlığı
1.3.1.3. İçişleri Bakanlığı
1.3.1.4 İçişleri Bakanlığı
1.4. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
1.4.1. Sağlık Bakanlığı
1.4.2. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
1.5. Gençlik ve Spor Bakanlığı
1.4.1. İçişleri Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
9
1.6. Sporcu Eğitim Merkezlerinde (SEM) ve
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde
(TOHM) “Uyuşturucu ile Mücadele”
konusunda bilgilendirmelerin yapılması
1.7. Gençlik merkezlerine üye gence ve
gençlik kamplarına katılacak gence
bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin verilmesi
1.6. Gençlik ve Spor Bakanlığı
1.7. Gençlik ve Spor Bakanlığı
2. İlk ve ortaöğrenim ile
üniversite öğrencilerinin
katılımı
2.1.Öğrencilerin eğitime ve farkındalık
çalışmalarına katılımının sağlanması
2.1.1. Öğrenci liderlerine eğitim
verilmesi
2.1.2. Akran eğitim modelleri
geliştirilmesi
2.1.3. Okullarda Yeşilay kulüplerinin
kurulması ve ayda en az bir aktivite
gerçekleştirmesi
2.1.4. Eğitim müfredatında yer alacak
modüllerin zenginleştirilmesi
2.1.5. “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
Eğitim Programı” kapsamında
yurtlarda (üniversitede) kalan
Milli Eğitim Bakanlığı 1. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı
3. Gençlik ve Spor
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
10
öğrencilere, bağımlılıkla mücadele
konusunda eğitimler verilmesi
2.1.6. Lise ve Üniversite öğrenci
kulüp ve derneklerinin uyuşturucu ile
mücadele eğitimlerine katılımının
sağlanması
2.2. Özellikle riskli bölgelerdeki eğitim
kurumlarının güvenlik kamerası ile bahçe
duvarı ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit
edilerek eksikliklerin giderilmesine devam
edilmesi
2.3. Öğretmenler haricinde eğitim
kurumlarına yönelik hizmet sağlayacak
(temizlik personeli, güvenlik görevlisi, kantin
görevlisi, okul servisi şoför ve diğer
personelleri) kişilerin işe başlamadan önce
gerekli güvenlik soruşturmalarının titizlikle
yapılmasına devam edilerek, eğitimlere dahil
edilmelerinin sağlanması
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
11
3. Öğretmen, öğrenci, aile ve
eğitim kurumlarında görev
yapanların bilgi ve bilinç
düzeylerinin artırılması
3.1. Öğretmenlerden başlayarak eğitim
kurumlarının yöneticileri ve diğer
çalışanlarına her eğitim dönemi başlangıcında
uyuşturucu ile mücadele temel farkındalık
eğitimi verilmesine devam edilmesi
3.2. Öğrenci velilerinin bir plan dahilinde
eğitim kurumuna davet edilerek ‘’Eğitim
Kurumuna Uyum ve Beklentiler Eğitimi’’ adı
altında; içerisinde sigara, alkol ve uyuşturucu
ile mücadele stratejilerine yönelik bilgileri de
içeren “sağlıklı bir hayat için eğitim”
modülünü almalarına devam edilmesi
3.3. Öğrencilerin ve kursiyerlerin; uyuşturucu
kullanımı ve satışı gibi durumlara şahit
olmaları halinde ne yapmaları gerektiğine dair
ihbar, kendini koruma, hayır diyebilme
becerilerini geliştirmeyi hedefleyen afiş ve
broşürler hazırlanarak okulların görünür
yerlerine asılması
Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
12
4. Uyuşturucu kullanan
öğrencilerin tedavisi ve sosyal
uyumunun sağlanması
4.1. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen
çocukların bağımlılık ile mücadele eğitimi
almış öğretmenler tarafından yakın takibe
alınarak ivedilikle tedavi ve sosyal uyum
programlarına dahil olmalarının sağlanması
4.2. Bu çocukların tedavi ve sosyal uyum
süresince eğitimlerinden geri kalmamaları
için gerekli tedbirlerin alınması
Milli Eğitim Bakanlığı 1. Sağlık Bakanlığı
2. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
5. Mezuniyet veya farklı
sebeplerle eğitim sistemi
dışında kalan gençlerin
katılımının sağlanması
5.1.Çalışan gençler, işsiz gençler, açık
öğretim öğrencileri, açık lise gibi eğitimine
açıktan devam eden gençlerin katılımının
sağlanması
5.2. Er ve erbaşlara yönelik eğitimlerin devam
etmesi
5.1. Milli Eğitim Bakanlığı
5.2. Milli Savunma Bakanlığı
1. Gençlik Spor
Bakanlığı (GHGM)
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
6. Dezavantajlı Hedef
Grupların Katılımının
sağlanması
6.1. Sokak çocuklarına yönelik uyuşturucu ile
mücadele çalışmalarının başlatılması
6.2. Parçalanmış aile çocuklarına yönelik
sosyal destek kapsamında uyuşturucu ile
mücadele konularına yer verilmesi (hayır
diyebilmek, özgüven vb.)
6.1. İçişleri Bakanlığı
6.2. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
1. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
2. Adalet Bakanlığı
3. Milli Eğitim
Bakanlığı
4. Türkiye Yeşilay
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
13
6.3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bünyesindeki faaliyetlerin uyuşturucu ile
mücadele farkındalık çalışmalarına entegre
edilmesi (koruyucu aile çalışmaları, sevgi
evleri, ÇODEM vb. )
6.4. İhmal ve istismara maruz kalmış
çocuklara uygulanan programlara uyuşturucu
ile mücadele çalışmalarının dahil edilmesi
6.3. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
6.4. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
Cemiyeti
5. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
6. Belediyeler
7. Uyuşturucu bağımlılığı ile
ilgili yeni eğitim programları
geliştirilmesi ve mevcut eğitim
programlarının ulaştığı kişi
sayısının artırılması
7.1. Yaşam Becerileri eğitim programının
geliştirilmesi
7.2. Kamu Kurumlarında TBM Uygulayıcı
Sayılarının Artırılması
7.3. TBM Materyallerinin Güncellenmesi ve
Yeni Modüllerin Eklenmesi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Milli Eğitim Bakanlığı
8. Gençlerde Yeşilaycılık
bilincinin artırılması ve
uyuşturucu ile mücadeleye
aktif katılımlarının sağlanması
8.1. Gençler ile bağımlılıkla mücadele ve
kazanım temelli yaz/ kış dönemi kamp
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
8.2. Üniversite Yeşilay kulüplerinin
Türkiye Yeşilay Cemiyeti 1. Gençlik ve Spor
Bakanlığı
2. Milli Eğitim
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
14
etkinliğinin artırılması
8.3. Uyuşturucu ile mücadelede gençlere
yönelik proje temelli destek programları
uygulanması
8.4. Okullarda bulunan Yeşilay kollarının
aktif hale getirilmesi
9. Özel Gün ve Haftalarda
Uyuşturucu Farkındalığının
Arttırılması
9.1. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile
Mücadele Günü Kampanyası hazırlanması ve
toplumun etkinliklere katılımının sağlanması
Tüm UMTK Üyesi Kurumlar Yerel Yönetimler
10. Genel ve genç nüfusta
uyuşturucu kullanım
yaygınlığı ve madde
bağımlılarının sosyal
ihtiyaçlarını tespit etmeye
yönelik araştırmalar
yapılması/yaptırılması
10.1. 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden
Gençlerde Bağımlılık Araştırmasının
tamamlanması
10.2. Türkiye’de Üniversite Öğrencileri
Arasında yapılması planlanan Bağımlılık
Araştırmasının tamamlanması
Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 1. Milli Eğitim
Bakanlığı
2. Sağlık Bakanlığı
3. Yükseköğrenim
Kurum Başkanlığı
4. İçişleri Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
15
11. Uyuşturucu
kullanıcılarına, bağımlılarına
ve yakın çevreleri ile risk
altındaki gruplara yönelik
uyuşturucu ile mücadele
konusunda kategorize edilmiş
programların hazırlanarak
uygulanması
11.1. Uyuşturucu kullanımı ve madde
bağımlılığı konusunda AEP kapsamında
ergen, yetişkin ve ailelerin bilgi ve bilinç
düzeylerinin arttırılmasına yönelik geliştirilen
“Madde Kullanım Riski Ve Madde
Bağımlılığından Korunma Eğitim Modülü”
eğitimlerinin yaygınlaştırılması
11.2. İhtiyaç duyulduğu takdirde görsel ve
işitsel materyallerle desteklenmiş yeni eğitim
modülleri ve programlarının hazırlanması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1. Milli Eğitim
Bakanlığı
2. Sağlık Bakanlığı
3. İçişleri Bakanlığı
4. Genel Kurmay
Başkanlığı
5. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
16
3. Taleple Mücadelede Tedavi
Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı
oranlarını artırmak.
Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli seviyeye ulaşması
sağlanacak
2. Uyuşturucu bağımlılarının ayakta ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek
3. Tanı ve laboratuvar hizmetleri geliştirilecek
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Aile sağlığı merkezlerinin tanı,
tedavi, takip ve sosyal uyum
aşamalarında daha etkin rol almalarının
sağlanması
1.1. Aile sağlığı merkezi personeli
eğitimi
1.1.1.Aile Hekimlerine yönelik
düzenlenen “Bağımlılık ile
Mücadele” eğitimlerinin
tamamlanması
1.1.2.Aile Hekimliği eğitim modülü
uyuşturucu ile mücadele kapsamında
revize edilerek, tüm aile
hekimlerinin uzaktan eğitim
modülünü almalarının sağlanması
1.1.3.Aile Sağlığı Merkezlerinde
1.1. Sağlık Bakanlığı
(THSK)
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
17
görev yapan yardımcı sağlık
personelinin “Bağımlılık ile
Mücadele” eğitimini alması
1.1.4.Aile hekimlerinin tanı, tedavi,
yönlendirme, sosyal uyum, takip
rollerinin belirlenmesi
1.1.5.Aile hekimlerine yönelik pratik
bağımlılık rehberi oluşturulması
1.1.6.Aile Sağlığı Merkezlerinde
dağıtılmak üzere halkı bilinçlendirme
ve farkındalık oluşturmak amacıyla
görsel, yazılı vb. materyallerin
hazırlanması
1.2. Aile hekimlerinin ilgili birimlerle
işbirliği yapması
1.3. Performans ve izleme çalışmalarının
yapılması
2. 112 ve Acil Servislerin uyuşturucu
ile mücadele kapsamındaki
çalışmalarının organize edilmesi
2.1. Acil servis çalışanları ve 112’lerde
görevli personelin hizmet içi
eğitimlerinin tamamlanması
2.1. Sağlık Bakanlığı (ASHGM)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
18
2.2. Otomasyon sistemleri ve
entegrasyonların geliştirilmesi
2.2.1. Acil servislerdeki ilaç
stoklarının düzenlenmesi ve sürekli
takibi
2.2.2. İlgili birimlerle işbirliğinin
sağlanması
2.3. Hastanelerdeki Krize Müdahale
Birimlerinin ALO 191 Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile
entegre çalışması
2.2. Sağlık Bakanlığı
(ASHGM)
2.3. Sağlık Bakanlığı
(TKHK)
3. Ayakta Tedavi merkezleri
çalışmalarının geliştirilmesi
3.1. Ayakta Tedavi Merkezlerinin
yaygınlaştırılması
3.2. Psikiyatri Polikliniklerinin
kapasitesinin güçlendirilerek uyuşturucu
bağımlılarının tedavi sürecinde daha
etkin rol almaları sağlanması
3.3. Her ilde ayakta tedavi merkezi
açılması
3.1. Sağlık Bakanlığı
(TKHK)
3.2. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
3.3. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
19
3.3.1. Ayakta Tedavi Merkezi
kurulan illerde psikiyatri klinikleri
değerlendirilerek uygun fiziki
şartları bulunan sağlık tesislerinde
ilk aşamada yatak kapasitelerinin
en az %20’sini madde bağımlılığı
tedavisine imkân sağlayacak
şekilde yatak kapasitelerinin
arttırılması
3.4. Ülke genelinde sayıca yetersiz olan
psikiyatri ve çocuk ve ergen psikiyatri
uzmanı sayısının kademeli olarak
artırılması, personel desteğinin
sağlanması
3.4.1. Mevcut psikiyatri
uzmanlarına yönelik Madde
Bağımlılığı Hekim Eğitimine
devam edilmesi
3.5. Dan-Te pilot uygulamalarının
başlaması
3.4. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
3.5.Sağlık Bakanlığı (TKHK)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
20
3.5.1. Yıl sonuna kadar pilot
merkezlerin hizmete başlaması
3.5.2. Pilot olarak açılan
merkezlerin değerlendirilerek
hizmet modelinin geliştirilmesi
3.5.3. Psikiyatrist ve çocuk ve
ergen psikiyatristlerinin uzmanlık
eğitimleri müfredatında, madde
bağımlılığına yönelik eğitim
modülünün ve
AMATEM/ÇEMATEM
rotasyonunun yer alması
3.5.3.Sağlık Bakanlığı (SHGM)
4. Yatarak Tedavi Mekanizmasının
geliştirilmesi
4.1. Genel psikiyatri yatak kapasitesinin
artırılması
4.1.1. Belirlenecek bölgelerde
kapalı psikiyatri yataklı
birimlerinin oluşturulması
4.1.2. Bina yapımı sürecinin takip
edilmesi
4.1.3. Planlama sürecinin takip
edilmesi
4.1. Sağlık Bakanlığı
(SHGM,TKHK)
4.1.1. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
4.1.2. Sağlık Bakanlığı (SYGM)
4.1.3. Sağlık Bakanlığı (SHGM,
SYGM)
1. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2. Milli Eğitim
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
21
4.1.4. Hizmete hazır hale
getirilmesi ve hizmet sunumunun
yapılması
4.2. AMATEM ve ÇEMATEM’lerin
ihtiyacı karşılayacak sayıya ulaşması
4.2.1. AMATEM ve
ÇEMATEM’ler fiziki yapı, teknik
donanım ve insan gücü açısından
değerlendirilerek eksiklikleri
giderilecek, tedavi aşamasında
hastalar için gerekli olan bir takım
sarf malzemeleri, hastaların
kişisel bakım malzemeleri
(kıyafet, kişisel hijyen
malzemeleri vb), tedavi
mekanizmasında kullanılan ödül
mahiyetindeki yiyecek veya
aperatiflere, iş uğraş terapilerinde
kullanılan malzemeler ile sosyal
aktiviteler için gerekli kaynak
4.1.4. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
4.2. Sağlık Bakanlığı (SHGM,
SYGM, TKHK)
4.2.1. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
22
sağlanması
4.2.2. Bu merkezlerden hizmet
alan kişilerin tedavi süreci ve
taburculukları sonrasında
bölgesindeki sosyal uyum
programına dahil olacak şekilde
ilgili kurum/kuruluşa
yönlendirilmesi
4.2.3. AMATEM ve
ÇEMATEM’lerde usta
öğretici(halk eğitim öğretmeni vb.
meslek gruplarının) düzenli olarak
gelmesinin sağlanması
4.2.4. Küçük illerde açılan tedavi
klinikleri ile üniversitelerin klinik
bazlı afiliasyonun sağlanması
4.2.5. Eğitim Araştırma
Hastanelerinin erişkin ve çocukergen
ruh sağlığı hastalıkları
4.2.2. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
4.2.3. Sağlık Bakanlığı
(TKHK)
4.2.4. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
4.2.5. Sağlık Bakanlığı (SHGM,
SYGM)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
23
eğitim kliniklerinde Yataklı
AMATEM/ÇEMATEM
açılmasının sağlanması
4.2.6. Eğitim Araştırma
Hastaneleri bünyesinde açılması
planlanan erişkin ve çocuk-ergen
ruh sağlığı hastalıkları eğitim
kliniğinde Yataklı
AMATEM/ÇEMATEM
açılmasının zorunlu olması
4.2.7. Yataklı ve Ayakta Madde
Bağımlılığı Tedavi
Merkezlerinde, Genel Psikiyatri
polikliniklerinde, Aile
Hekimliğinde Minimal Hizmet
Standartlarının hazırlanması
4.3. Uzun süreli yataklı tedavi modelinin
oluşturulması
4.2.6. Sağlık Bakanlığı (TKHK)
4.2.7 Sağlık Bakanlığı (TKHK,
THSK, SHGM)
4.3. Sağlık Bakanlığı (TKHK,
SHGM, SYGM)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
24
5. Tanı ve Laboratuvar Hizmetleri 5.1. Madde bağlantılı bulaşıcı hastalıklar
konusunda madde bağımlılığı tedavi
merkezlerinde görev yapan personelin
bilgilendirilmesinin sağlanması
5.1.1. Madde bağlantılı bulaşıcı
hastalıklar konusunda el broşürü,
kılavuz gibi materyal hazırlanması
5.2. Kara, hava, deniz ve Ulaşım araçları
sürücülerinde tanı mekanizmasının
oluşturulması
5.3. Acil servis ve 1. Basamakta tanı
mekanizmasının oluşturulması
5.4. Doğrulama testi yapacak
laboratuvarların nasıl yetkilendirileceğine
ve hangi kriterleri taşıması gerektiğine
dair usullerin belirlenmesi
5.5. Adli tıp ve kriminoloji
laboratuvarları ile işbirliğinin yapılması
5.1. Sağlık Bakanlığı (SHGM,
SGGM, THSK)
5.2. İçişleri Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı
5.3. Sağlık Bakanlığı (ASHGM,
THSK)
5.4. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
5.5. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
Adalet Bakanlığı (Adli Tıp)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
25
5.6. Uyuşturucu madde ve öncül
maddelerin tespitinde kullanılacak araç,
gereç ve kit benzeri ürünlerin ülkemizde
üretilmesinin kamu alımları yoluyla
teşvik edilmesi
İçişleri Bakanlığı
5.6. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
6. Laboratuvarların imkânlarının belirli
bir seviyeye getirilerek standardize
edilmesi
6.1. Bölgesel olarak doğrulama
laboratuvarlarının planlanması ve
yetkilendirilmesi
6.2. Sağlık Bakanlığına bağlı ve/veya SB
tarafından yetkilendirilmiş olan
laboratuvarların belirli aralıklarla
denetlenmesi
6.3. Laboratuvarlarda çalışılan test ve
cihaz listelerinin belirlenerek mevcut
uyuşturucu maddelerin tespit edilmesi
Sağlık Bakanlığı (SHGM)
7. Laboratuvarların kapasitelerinin,
personel sayısı ve kalifikasyonunun
artırılması
7.1. Sağlık Bakanlığına bağlı ve/veya SB
tarafından yetkilendirilmiş olan
Laboratuvarların niteliklerine göre
7.1. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
26
çalışacak kişilerin görev ve yetkilerinin
belirlenerek, hizmet içi eğitim
modüllerinin uluslararası standartlara
uygun olarak hayata geçirilmesi ve bu
amaçla adli tıp, polis, jandarma kriminal
ve üniversitelerden destek alınarak
uygulanması
7.2. Mevzuat doğrultusunda Sağlık
Bakanlığına bağlı ve/veya SB tarafından
yetkilendirilmiş olan laboratuvar
personellerine görev, yetki ve
sorumlulukları hakkında eğitim
düzenlenmesi
7.2. Sağlık Bakanlığı (SHGM)
8. Tanı testlerinin kullanımına yönelik
SUT uygulamalarının güncellenmesi
8.1. Tarama ve Sağlık Bakanlığı
tarafınca Yetkilendirilmesi yapılan
doğrulama laboratuvarlarında yapılan
analizlerin SUT’ta kodlarının belirlenerek
finansmanının sağlanması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (SGK)
Sağlık Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
27
4. Uyuşturucu ile Mücadelede Sosyal Uyum
Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasını önlenmek, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının
sağlanmak, yeniden uyuşturucuya başlamasını önlenmek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek için sosyal uyum
sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışmasını sağlamak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Tedavi Sonrası Sosyal Uyum 1.1. “Sosyal Uyum Merkezlerinin ilk
danışma birimleri olarak da görev
yapmasına olanak sağlayacak şekilde iş
akış şemasının, algoritmasının hazırlanarak
2016 yılı içinde yürürlüğe girmesi
1.1.1. Ayaktan Başvuru Kabul
Eden 18 yaş üstü bireyler için
faaliyet gösterecek Sosyal Uyum
Merkezlerinin açılması
1.1.2. Madde bağımlısı çocukların
kısa ve uzun süreli tedavileri
sonrası sosyal uyum süreçlerine
dahil edilmesi
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
1. Tüm UMYK
Bakanlıkları
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
3. Yerel Yönetimler
4. Üniversiteler
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
28
1.2. Çocuk destek merkezlerinin
sayılarının öncelikle Sağlık Bakanlığı’na
bağlı faaliyet gösteren ayaktan ve yataklı
bağımlılık tedavi merkezi sayısıyla orantılı
olarak ülke genelinde ki ihtiyacı
karşılayacak şekilde artırılması
1.3. Belediyelerin ve üniversitelerin Sosyal
Uyum çalışmalarını desteklemesi
1.4. Tedavi sonrası sosyal uyum
aşamasında olan çocuk ve gençlere
Bakanlıklarca uygulanan faaliyetlerde yer
verilmesi
2. Tedavi ve sosyal uyum sürecindeki
kişilerin aktif işgücü hizmetlerinden
yararlandırılması
2.1. İş ve meslek danışmanlarına
uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılara
ilişkin bilgilendirme eğitiminin verilmesi
2.2. Bağımlılara iş ve meslek danışmanlığı
hizmetinin verilmesi
2.1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
( İŞKUR )
2.2. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
1. UMYK Üyesi
Bakanlıklar
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
29
2.3. Bağımlılara ve bağımlı kişinin
ailelerine, öğrencilere, kursiyerlere yönelik
bilinçlendirme hizmetinin verilmesi
2.4. Sosyal uyum dönemindeki
bağımlıların mesleki eğitim kurslarına
katılımının sağlanması
2.5. Bağımlılara mesleki tecrübe
kazandırılması amacı ile işbaşı eğitim
programlarına katılımlarının sağlanması
2.6. Bağımlı hükümlülerin, cezaevlerindeki
mesleki eğitim kurslarına katılımlarının
sağlanması
2.7. Sosyal uyum sürecinde yer alan
çocukların topluma uyumunun sağlanması
amacıyla okula yerleştirilmeleri hususunda
ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
2.3. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
2.4. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (İŞKUR)
2.5. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR)
2.6. Adalet Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(İŞKUR)
2.7. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
30
3. Denetimli Serbestlik Çalışmaları 3.1. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin
fiziki, teknik, insan kaynağı, açısından
güçlendirilmesi
3.2. Denetime tabi tutulan 18 yaş altı
bireylerin tedbirlerinin bir kısmının gençlik
kamplarında tamamlanabilmesinin
sağlanması
3.3. 2015/11 sayılı Denetimli Serbestlik
Tedavi Hizmetleri Genelgesinin saha
uygulamasına ilişkin araştırma ve
raporlama yapılması
3.4. Denetimli Serbestlik tedbiri verilen
bireylere yönelik tanıtıcı afiş, broşür
materyalinin hazırlanması
3.1. Adalet Bakanlığı
3.2. Adalet Bakanlığı, Gençlik
ve Spor Bakanlığı
3.3. Adalet Bakanlığı
3.4. Adalet Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
31
5. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim
Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve kamuoyunun mücadele
sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve hayata geçirmek.
Hedefler:
1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak
2.Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve sürece etkin katılımını sağlamak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Uyuşturucuyla mücadele
çalışmalarının kültürel faaliyet ve
değerlerle desteklenmesi
1.1. Değerler eğitiminin oluşturulması
1.1.1. Değerler eğitimi kapsamında
müzik eğitimlerinin verilmesi
1.1.2. Plastik sanatlar alanında kurs
verilmesi (yağlı boya, sulu boya, resim,
seramik, heykel, keçe)
1.1.3. Arkeolojik kazı çalışmalarında
sosyal uyum sürecindeki bireylerden
faydalanılması
1.1.4. Müze ziyaretleri düzenlenmesi
1.1.5. MEB ile işbirliği içerisinde
yılın/ayın/haftanın belirli günlerinde
kütüphane kitap okuma etkinliği ve
KTB onaylı belgesel izleme günleri
Kültür ve
Turizm Bakanlığı
(KVMGM)
1. Milli Eğitim Bakanlığı
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
3. Yerel Yönetimler
4. Diyanet İşleri Başkanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
32
düzenlenmesi
1.1.6. İl/ilçelerde düzenlenen
kongre/seminerlerin uygun şartlarda
kütüphanelerde düzenlenmesi
1.1.7. Uyuşturucu ile mücadele konulu
belgesel, film vb. sanat dallarına destek
verilmesi
1.1.8. Türk süsleme sanatı ve
geleneksel el sanatı eğitimleri verilmesi
1.1.9. Uyuşturucu konulu yetişkinler ve
çocuklar için tiyatro oyunları ve
operanın sahnelenmesi
1.1.10 Hazırlanan oyunların ücretsiz
olması
1.2. Yöresel zanaatkârlık kurslarının açılması
1.3. Eğitim kurumlarında açılan bağımlılıkla
mücadele kapsamındaki öğrenci kulüplerinin
KTB kapsamındaki çalışmalara dahil edilmesi
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
33
1.4. Kültür merkezi sayılarının ve
aktivitelerinin arttırılması ve yaşam alanı
haline dönüştürülmesi
1.5. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yerli
ve yabancı turistlere konu ile ilgili
bilgilendirilme yapılması
2. Medya Boyutu 2.1. Yılda bir defa UM görev alan tüm gruplara
sayın cumhurbaşkanının / başbakanın
sahipliğinde ödül mekanizmasının
geliştirilmesi
2.2. Yerel ve ulusal medya kuruluşları ile
çalışanlarına yönelik eğitimlerin
gerçekleştirilmesi
T.C Başbakanlık Kamu
Diplomasisi
Koordinatörlüğü
1. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2. Sağlık Bakanlığı
3. Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında yürütülen faaliyetlerin
tanıtımı
3.1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında
yürütülen faaliyetlere ilişkin ulusal basının
bilgilendirilmesi
3.2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında
yürütülen faaliyetlere ilişkin uluslararası
kamuoyunun bilgilendirilmesi
Sağlık Bakanlığı 1. T.C. Başbakanlık Kamu
Diplomasisi
Koordinatörlüğü
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
34
4.Kamuoyunda ve hedef kitlede
uyuşturucu kullanımının olası
sonuçlarına yönelik farkındalık
oluşturulması ve uyuşturucuya karşı
tutum geliştirilmesi
4.1.Hedef kitleye ‘’HAYIR’’ diyebilme
tutumunun kazandırılması
4.2. Madde bağımlılarında ‘’YALNIZ’’
olmadıkları hissi uyandırılarak bağımlılığa
karşı mücadele refleksi kazandırılması
Sağlık Bakanlığı
(SGGM)
Sağlık Bakanlığı
(SGGM)
UMTK
UMTK
5.Yürütülecek İletişim
Kampanyasının etki analizleri
doğrultusunda değerlendirilerek
güncellenmesi
5.1.Kampanya kapsamında verilecek
mesajların hedef kitle analizine göre
çeşitlendirilmesi.
5.2. İçerik oluşturulurken yaş grubu, cinsiyet,
eğitim durumu, sosyal statü ve benzeri
değişkenlerin göz önünde bulundurulması.
5.3. Kampanyanın başlangıcından itibaren altı
aylık periyotlarla kampanya amaç ve
hedeflerinin gerçekleşme yüzdeleri ve söz
konusu kampanyanın kamuoyundaki
yansımalarına yönelik değerlendirmenin
yapılarak raporlanması
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
35
6. Uyuşturucu İle Mücadele Sürecinin Yürütümü ve Koordinasyonu
Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerini güçlendirmek için oluşturulan koordinasyon
mekanizmalarının eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak.
Hedefler:
1. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yapıları güçlendirerek çalışmaların devamını sağlamak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Uyuşturucu İle Mücadele Organizasyon
Şeması
1.1. 13 Kasım 2014 tarih ve 2014/19
sayılı Başbakanlık Genelgesi
kapsamında oluşturulan kurulların
belirlenen zamanlarda toplanmaya
devam etmesi
1.2. Bölgesel değerlendirme ve
tazeleme toplantılarının düzenli olarak
organize edilmesi
1.3. İl müdürlüklerinin uyuşturucu ile
mücadele veri takip sistemine düzenli
olarak giriş yapmasının sağlanması
Sağlık Bakanlığı (THSK) UMYK Üyesi
Bakanlıklar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
36
7. İzleme ve Değerlendirme
Amaç: Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının süreç ve çıktılarının izlenmesi, değerlendirmesi ve raporlanması
Hedefler:
1. Amaca yönelik model oluşturulması ve izleme sisteminin geliştirilmesi
2. Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirme Raporunun her yılın bitiminin üçüncü ayı sonuna kadar basıma hazır
hale getirilmesi
3. Uyuşturucu kullanımına yönelik araştırmaların yapılması ve sonuçlarının raporlanması
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum/
Kuruluş (lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş (lar)
1. UMEP izleme göstergelerinin
belirlenmesi
1.1.UMEP için UMYK, UMK, UMTK
izleme göstergelerinin belirlenmesi
1.2. UMEP izleme göstergelerinin veri
kaynakları ve elde edilme biçimlerini
gösteren kılavuzun hazırlanması ve
basılması
Sağlık Bakanlığı (THSK) UMYK Üyesi
Bakanlıklar
2. UMEP kapsamındaki kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan
çalışmaların, verilerin gözden geçirilmesi
ve amaca yönelik geliştirilmesi
2.1. UMEP kapsamındaki faaliyetlere
ilişkin bilgilerin 6 aylık periyotlarla ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından
koordinatör Bakanlık olan Sağlık
Bakanlığına gönderilmesi
Sağlık Bakanlığı (THSK) UMYK Üyesi
Bakanlıklar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
37
3. İhtiyaç duyulan yeni verilerin toplanması
için ilgili kurumlarla işbirliği yapılması
3.1. Toplumun tüm kesimlerine yönelik
uyuşturucu kullanım araştırmalarının
yapılması
İçişleri Bakanlığı
(EGM, UMDB, TUBİM)
Sağlık Bakanlığı
4. UMEP kapsamında yürütülen faaliyetleri
içeren bilgilere yönelik olarak yıllık
Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının
Değerlendirme Raporunun hazırlanması
4.1. UMEP faaliyetlerine ilişkin durum
analizinin yapılması
4.2. UMEP kapsamındaki eksik
verilerin temini
4.3. Uyuşturucu ile Mücadele Eylem
Planı Değerlendirme Raporunun
hazırlanması
Sağlık Bakanlığı UMYK Üyesi
Bakanlıklar
5. Uyuşturucu alanındaki ulusal verilerin
toplandığı Uyuşturucu ile Mücadele
Karar Destek Sistemi’ni oluşturmak
5.1. Veri setlerinden sorumlu Kurum ve
kuruluşlarda temas noktalarının
belirlenmesi
5.2.Ulusal Veri Tabanı Sistemine uygun
bir şekilde ilgili kurum ve kuruluşların
veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi
5.3. Uluslararası kurumların ülkemizden
talep ettiği verilerin derlenerek
5.1.İçişleri Bakanlığı (EGM,
UMDB, TUBİM)
5.2.İçişleri Bakanlığı
(EGM, UMDB, TUBİM)
5.3. İçişleri Bakanlığı
(EGM, UMDB, TUBİM)
UMYK Üyesi
Bakanlıklar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
38
standardize edilmesi ve uyuşturucu
alanında toplanan veri çeşitliliği ve
kalitesinin artırılması
5.4. Uyuşturucu sorununun tüm
boyutlarıyla ilgili ulusal verileri
toplamak, analizini yapmak ve “Türkiye
Uyuşturucu Raporu”nu hazırlayarak hem
ulusal birimlerin istifadesine sunmak,
hem de uluslararası sorumluluklar gereği
ülkemiz adına uluslararası kuruluşlara
raporlanması
5.4. İçişleri Bakanlığı
(EGM, UMDB, TUBİM)
6. Erken Uyarı Sistemi kapsamında
yeni psikoaktif maddeler ile
mücadele faaliyetlerini
gerçekleştirilmesi
6.1.Ülkemizde görülen ve görülme riski
yüksek olan Yeni psikoaktif maddelerin
risk değerlendirmelerinin yapılarak 2313
sayılı Kanun kapsamına alınma
sürecinin takip edilmesi
İçişleri Bakanlığı
(EGM, UMDB, TUBİM)
Erken Uyarı Sitemi
Ulusal Çalışma Grubu
Üyesi Kurumlar
7. Ülkemizin uyuşturucu alanında
karşılaştırılabilir mekânsal risk analizlerinin
yapılması
7.1. Ülkesel çapta bir bağımlılık risk
haritasının oluşturulması
İçişleri Bakanlığı (EGM,
UMDB)
Sağlık Bakanlığı Türkiye
Yeşilay Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
39
8. Uyuşturucu İle Mücadelenin Finansal Boyutu
Amaç: Finansal kullanımın etkinliğinin arttırılması ve koordinasyonun sağlanması
Hedefler:
1. Finansal kaynakları amaca yönelik kullanmak
2. Yasadışı yollarla elde edilen paraları tespit etmek ve önlemek
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Uyuşturucunun finans boyutuna ve terör
örgütlerine sağladığı kaynağa yönelik
çalışmaların yapılması
1.1. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile
mücadele çerçevesinde yapılan
operasyonlarda yakalanan şahıslar ve
deşifre edilen organizasyonların terör
örgütleri ile bağlantısının etkin bir
şekilde araştırılması ve uyuşturucunun
finansal kaynak olarak kullanımının
engellenmesi
İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K) 1. Adalet Bakanlığı
2. Maliye Bakanlığı
(MASAK)
3. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
40
9. Uyuşturucu İle Mücadelede Yerel Yönetimler ve STK’lar ile İşbirliği
Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir koordinasyon mekanizması
oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak.
Hedefler:
1. Kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yapıyı belirlemek
2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesini sağlamak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Yerel yönetimlerin ve STKların
uyuşturucu ile mücadele alanında faaliyet
gösteren kamu kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine katılımının sağlanması
1.1. İl ve ilçe kurullarına aktif katılımın
sağlanması
1.2. Uyuşturucu ile mücadele il
koordinasyon kurulları ile entegre
toplantıların düzenlenmesi
1.3. Yerelde şehrin önde gelen
kişilerinin kurullara davet edilmesi
1.4. Madde bağımlılığı ile mücadeleyi
konu alan sosyal içerikli projelere destek
verilmesi
1.1.Sağlık Bakanlığı
(THSK)
1.2.İçişleri Bakanlığı
(MİGM)
1.3. Sağlık
Bakanlığı(THSK)
1.4.Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
1. Uyuşturucu ile
Mücadele İl/İlçe Kurulu
Üyesi Kurumlar
2. İçişleri Bakanlığı
(DDB)
3. Diyanet İşleri
Başkanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
41
1.5. STK’lara yönelik proje temelli
bağımlılıkla mücadele destek
programlarının uygulanması
1.5. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2. STK İle İşbirliği Modellerinin
geliştirilmesi
2.1. Uyuşturucu ile mücadele alanında
faaliyet gösteren derneklerin süreçte daha
etkin rol almasının sağlanması
2.2 Derneklerin, madde bağımlılığı ile
mücadeleyi konu alan sosyal içerikli
projelere öncelik verilerek destek
sağlanması
2.3. Gençlik Projeleri Destek Programı
(GPDP) kapsamında hazırlanan
“Bağımlılıkla Mücadele” konulu projelere
destek sağlanması
2.4. STK’ların madde bağımlılığıyla
mücadeleyi öngören projeler hazırlaması
ve gerçekleştirilen projelere bağımlı
gençlerin dâhil edilmesi konusunda proje
hazırlama eğitimlerinin verilmesi
2.1. İçişleri Bakanlığı
(DDB)
2.2.Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2.3.Gençlik ve Spor
Bakanlığı
2.4. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
Kalkınma Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
42
10.Uyuşturucu İle Mücadelede Danışma Birimleri
Amaç: Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için tedbir almak isteyenlerin, uyuşturucu kullanıcılarının ya da
bağımlılarının (yoksunluk yaşayan, bırakmak isteyen vs.), bağımlı yakınlarının başvuru yapacakları birimleri oluşturmak ve
algoritmalarını belirlemek.
Hedefler:
1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında köprü olan bir çözüm
merkezi olarak görev yapmasını sağlamak
2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerini
sağlamak
3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırmak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve
Destek Hattı
1.1. Telefon hattı veya internet üzerinden
görüntülü, canlı mesajlaşma yolu ile
kişilerin kimlik bilgilerini almadan
(tedaviye yönlendirilen ve adlarına
randevu alınanlar hariç) hizmet verilecek.
1.2. Kısa mesaj, elektronik posta ve
sosyal medya aracılığıyla web ortamında
gelen sorulara çağrı merkezinde görevli
personel tarafından cevap verilecek
Sağlık Bakanlığı(THSK)
1. UMYK Üyesi
Bakanlıklar
2. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
43
1.3. Tedavi sonrası ve taburculuk
dönemlerinde kişiler sosyal uyum
programları ile ilişkilendirilecek.
1.4. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele
Danışma ve Destek Hattı personeline
belirli periyodlarla tazeleme eğitiminin
sağlanması.
1.5. Bırakma Hattı hizmetlerinin yıllık
değerlendirmelerinin yapılması.
1.6. 191 Hattının çözüm ve koordinasyon
rolünün güçlendirilmesi
2. “Madde Bağımlılığı Danışmanı” mesleğine
yönelik meslek standardı ve yeterliliklerin
hazırlanması
2.1. Uyuşturucuyla mücadele alanında
madde bağımlılarına yönelik verilen
danışmanlık hizmetlerinde kalite
sağlamak amacıyla, meslek tanımlarının
ve yeterliliklerin belirlenmesi
1. Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
2. Mesleki Yeterlilik
Kurumu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
44
11. Uyuşturucu İle Mücadelede Uluslararası Deneyimler ve Başarılı Ülke Modelleri
Amaç: Uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere oturtularak yürütülmesi sağlanacak.
Hedefler:
1. Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin belirlenmesinde konusunda deneyimlerden ve
başarılı ülke modellerinden faydalanılacak
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler)
Sorumlu Kurum/
Kuruluş(lar)
İşbirliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş(lar)
1. Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası
işbirliği çalışmalarına destek verilmesi
1.1. Uluslararası kontrollü teslimat
uygulamalarına ağırlık verilmesi
1.2. Ülkemizdeki yabancı gümrük/polis
irtibat görevlileri ile karşılıklı bilgi
paylaşımına imkan veren toplantıların
gerçekleştirilmesi
1.3. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar
nezdinde sürdürülen uyuşturucu ile
mücadeleye yönelik uluslar arası
faaliyetlerin (toplantı konferans,
seminer, çalıştay vb.) ilgili
kurumlardan konunun uzmanları
tarafından etkin katılımın sağlanması,
İçişleri Bakanlığı
(EGM, JGK, Sahil G.K)
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI, 2016-2018
45
gerekli görülen faaliyetlerin imkanlar
ölçüsünde ev sahipliği yapılması
2. Bağımlılıklarla mücadelede uluslararası
işbirliklerinin geliştirilmesi
2.1. Uyuşturucu ile mücadele alanında
yürütülen çalışmaların takip edilmesi
ve katılım sağlanması
Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Sağlık Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
3. Bağımlılıkla mücadelede uluslararası
etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve program
içeriklerinin yaygınlaştırılması
3.1. UNGASS Sürecine yerel ve
bölgesel düzeyde katılımın sağlanması
3.2. TBM içerikleri ve YEDAM
modelinin farklı ülke adaptasyonlarının
yapılması
Türkiye Yeşilay Cemiyeti 1. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı
2. Milli Eğitim
Bakanlığı

Bir Cevap Yazın