Uyuşturucu testleri

Saç testiyle son üç ay içinde uyuşturucu kullanılıp kullanılmadığı öğrenilebilmektedir.

Kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddenin miktarı ve cinsi değerlendirilebilir.

Alkol kullanımını anlamak için nefes analiz aletleri kullanılmaktadır.

Son üç gün içinde yakınınızın alkol kullanıp kullanmadığını öğrenebilirsiniz.
Biyolojik testlerin en büyük yararı, maddenin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin somut veri sunmasıdır. Madde kullanan bir kişiyi fiziksel değişikliklerden ve davranışlarından anlayabilmek çok güçtür. Halbuki biyolojik testler büyük oranda kesin bilgi vermektedir. Böylece madde kullanan kişi ile yakını arasındaki kovalamaca veya “madde kullandın”, “hayır, kullanmadım” tartışması sona ermektedir. Her iki taraf arasındaki ilişki yeni baştan ve sağlıklı bir şekilde kurulabilmektedir. Karşılıklı bir güven ilişkisinin kurulması temel hedef olmalıdır.

Gizli numuneler alınıp, madde kullanan kişinin haberi olmadan testlerin yapılması olumsuz sonuçlar vermektedir. Bu nedenle, madde kullanan kişinin haberi olmadan alınacak numunelerin test edilmesine sıcak bakılmamaktadır. Anlaşarak alınacak testler her iki tarafın ilişkisini olumlu etkileyecek, bağımlılığın tedavisinin başarısını artıracaktır. Tersi yöntemler ise sorunu daha fazla büyütecektir. Biyolojik olmayan tanı yöntemleri için çeşitli psikolojik testler uygulanmaktadır.

Uyuşturucu ve uyarıcı için idrar testleri

Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkol idrarda tespit edilebilmektedir.

Merkezimize gelerek idrar verebilir ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılıp kullanılmadığını kısa zamanda öğrenebilirsiniz. İsterseniz merkezimize idrar getirebilir ve testleri yaptırabilirsiniz. Ancak idrarın en fazla 3 saat içinde verilmiş ve taze olması gereklidir. İdrar numunesinde ecstasy kullanıldıktan sonra en geç 48 saat, esrar 4 gün, kokain 48 saat, LSD 36 saat, eroin 4 gün sonra tespit edilebilmektedir. Alınan madde miktarına ve bireysel bazı özelliklere göre tespit edilebilme süresi farklılık gösterebilmektedir.

Kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddenin miktarını değerlendirmek de mümkündür. Örneğin bir maddenin ne miktarda kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Veya benzodiazepin grubundan hangi maddenin kullanıldığı miktarı ile beraber HPLC cihazında tespit edilebilir. Bu testlerde sonuç alma daha uzun sürmektedir

Alkol için nefes ve idrar testleri

Kliniğimizde güvenilir aletlerle nefesten alınan örneklerle, alkol kullanıp kullanılmadığını anlamaya yönelik testler yapılabilmektedir.

Öte yandan son üç gün içinde yakınınızın alkol kullanıp kullanmadığını öğrenmek de mümkündür. Bunun için Ethyl Glucuronid testi uygulanmaktadır. Bu test idrardan alınan örnekle yapılmaktadır. Böylece yakınınızı sürekli alkol aldı mı, almadı mı diye takip etmenize gerek kalmaz.

Saç testi

Saç numunesinde uyuşturucu testi, 4 ile 6 ay içinde madde kullanımına dair bilgi verir. Bu test için saç numunesinin uygun bir şekilde alınması önemlidir. Yetersiz numune alınması veya saç üzerindeki boya, kına gibi kimyasal içerikli uygulamalar, test sonuçlarını etkileyebilmektedir.

Saç numunesi bir seri ön işlemden geçirilerek sıvı hale getirilir, daha sonra alınan uyuşturucu türü ve miktarı belirlenmek üzere GC/MS sistemi ile analiz edilir.

* Biyokimyasal testler idrar numunelerinde immunokromatografi metodu ile kendi laboratuarımızda, kan, saç ve diğer biyolojik örneklerin analizleri ise Almanya da bulunan Laborarztliche Parxis toksikoloji laboratuarında GC/MS (Gaz Kromatografisi /kütle spektrometresi) ve HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) ile Dr. Michael Böttcher aracılığıyla yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın